Giới thiệu tập đoàn

Tập đoàn Đại Việt – DAI VIET GROUP

Công ty cổ phần Newton Quốc Tế với nhãn hiệu sơn Putin là thành viên của Tập Đoàn Đại Việt

putin

t21

t31t41

t51

image00000051