Tập đoàn Newton-Sao Phương Nam được vinh danh trên Chương trình ” GÓC NHÌN NGƯỜI TIÊU DÙNG” kênh VTC2

Nhìn lại chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển, Tập đoàn sơn Newton- Sao Phương Nam đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận: <3 – Xây hệ thống nhà máy sản xuất, kinh doanh trên toàn quốc <3 – Tạo ra cơ hội việc làm cho hàng nghìn cán bộ, công nhân viên …